Miejski Zespół Żłobków

Świadczenia socjalne

OD 1 LUTEGO 2021 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.    

Wnioski można składać za pośrednictwem:

  • systemów teleinformatycznych banków
  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
  • platformy usług elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69

Pamiętaj !

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: