Nabór do żłobków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w maju 2020 r. rozpoczyna się nabór dzieci do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Łodzi i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2020r.

Jednocześnie informujemy że Żłobek nr 9 przy ul Kmicica 5 oraz Żłobek nr 32 przy ul. Jugosłowiańskiej 6 nie prowadzą  naboru na wrzesień 2020 r.

Grupy niemowlęce dla dzieci do pierwszego roku będą funkcjonowały  w żłobku nr 7 przy ul. Szpitalnej 11 oraz w żłobku nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie można składać do wystawionej urny w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 4 maja do dnia 22 maja 2020 r, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka”, umowa nie będzie zawarta.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” z listy rezerwowej, będą miały pierwszeństwo, jeżeli rodzic potwierdzał zainteresowanie miejscem w placówce i złoży nową „Kartę” w okresie naboru 2020.

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście lub telefonicznie do kierownika żłobka od 15 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości, jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę, jakiej wymaga ich stan zdrowia.

 

 

Informacja o naborze

Pobierz plik, wypełnij i zanieś zgłoszenie papierowe:

  • Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (75 KB)

    „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie można składać do wystawionej urny w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 4 maja do dnia 22 maja 2020 r, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.