Miejski Zespół Żłobków

Nabór do żłobków

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 6 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2021 r. i zamieszkują na terenie miasta Łodzi. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie można składać w żłobku do wystawionej urny, w dniach 6.04 – 30.04.2021 r. , w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek).
Kartę można złożyć do maksymalnie 3 placówek. Wymagane do wglądu dokumenty, określone w Karcie zgłoszenia, będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.
Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” z aktualnej listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo, jeżeli rodzic potwierdzał zainteresowanie miejscem w placówce i złoży nową „Kartę” w okresie naboru 6.04 – 30.04.2021. Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.
W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się telefonicznie do kierownika żłobka od 1.06. – 11.06.2021 r.
Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości, jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę, jakiej wymaga ich stan zdrowia.
 

Informacja o naborze