Nabór do żłobków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2024 r.  odbędzie się nabór dzieci  do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2024 r. i zamieszkują na terenie miasta Łodzi.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie można składać do wystawionej urny lub  u Kierownika żłobka. Karty można złożyć maksymalnie w 3 placówkach w okresie 09.04 – 23.04.2024r.,  w dni robocze (poniedziałek – piątek) godz. 8:00 – 15:00. Wymagane dokumenty do wglądu, określone w „Karcie zgłoszenia”, należy przedłożyć przy zawieraniu umowy  o świadczenie usług.

Karty zgłoszenia z naboru IV 2023, jeżeli rodzic potwierdzał zainteresowanie miejscem w placówce, będą miały pierwszeństwo po złożeniu nowej Karty zgłoszenia w żłobku w  bieżącym naborze tj.09.04–23.04.2024r.

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się telefonicznie do kierownika żłobka w dniach             21-24.05.2024 r.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi                      ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić im szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

Informacja o naborze

Wszystkie dokumenty przyjmowane są w języku polskim