Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 31

ul. Sienkiewicza 108 Łódź 90-363

Kierownik Żłobka: Anna Górska

e-mail: kierownik.zlobek31@mzz.lodz.pl

tel:. 42 636-14-73, 515-062-495