Informacje dla pracowników i emerytów Miejskiego Zespołu Żłobków

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Spłaty rat pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 01 stycznia 2022   roku należy dokonywać na nowy numer konta bankowego.

BANK Pekao S.A. Nr 42 1240 1037 1111 0011 0909 1719