Miejski Zespół Żłobków

O nas

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 55a funkcjonuje od 01.01.1991r. Jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej wpisaną do rejestru Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 1/2011 z dnia 18.05.2011r.

Organem założycielskim jest Miasto Łódź. Działalność żłobków finansowana jest  z budżetu Miasta Łodzi.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zespołu pełni Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie  Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi.

Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu aktualnie wchodzą 32 komórki organizacyjne – żłobki.

 

 

 „Doskonalenie kompetencji wychowawcy we wspieraniu rozwoju małego dziecka”