Unicef

Wobec faktu zapewniania opieki w żłobkach dzieciom, które przybyły do Łodzi  po 24 lutego 2022r. z terenu Ukrainy,  Unicef sfinansuje zadania realizowane w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.

DZIĘKUJEMY !