Seminaria

VI Spotkanie w Łodzi "Towarzyszenie dziecku w rozwoju" 24-25.10.2019

V Spotkanie w Łodzi "Towarzyszenie dziecku w rozwoju"

IV Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi

III Ogólnopolskie seminarium w Łodzi