Dla rodziców

16.04.2020 r.

         Żłobek nr 2 mieści się w dzielnicy Łódź - Bałuty na ulicy Chrobrego 16. Jest to placówka zarządzana przez Miejski Zespół Żłobków z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55 a.

Usytuowany jest na terenie osiedla Julianów. W sąsiedztwie naszej placówki znajduje się przedszkole oraz nie opodal mieści się szkoła podstawowa.

         Placówka nasza otwarta została 30. 04 1950 r, co upamiętnione jest w Księdze Pamiątkowej jaką posiadamy.

         Budynek otoczony jest przestronnym ogrodem ze starodrzewem.

Na terenie ogrodu znajduje się plac zabaw odpowiedni dla grupy wiekowej, która  z niego korzysta

Siedzibę żłobka stanowi budynek wolno stojący, jednopiętrowy, przystosowany do pobytu dziennego małego dziecka.

Cały obiekt jest ogrodzony.

         Na terenie budynku znajdują się sale zabaw, jadalnie, sypialnie, łazienki, które urządzone są w sprzęty dostosowane do wieku dzieci, uczęszczających  do placówki. Sale zabaw wyposażone są w zabawki i pomoce dydaktyczne wspomagające jego rozwój psychomotoryczny. Placówka posiada również pomieszczenia kuchenne, w których przygotowywane są posiłki.

W naszej ofercie zapewniamy naszym podopiecznym: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniamy również diety eliminacyjne, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 

         Żłobek jest trzy oddziałowy:

-grupa 1 ,,Misie’’ dzieci w wieku 1-1,5 lat

-grupa 2 ,,Wesołe Pszczółki” dzieci w wieku 1,5- 2 lat

-grupa 3 ,,Brykające Tygryski’’ dzieci w wieku 2 - 3,5 lat

 Placówka dostosowana  jest do pobytu  70  dzieci.

 

         Opiekę nad dziećmi w naszej placówce sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

O zbilansowane żywienie dzieci dba dietetyk oraz kucharka, nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka.

         Podstawową funkcją żłobka jest świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych nad dzieckiem. Działalność opiekuńczo wychowawcza w naszej placówce odbywa się w oparciu o projekt pedagogiczny, który jest ściśle związany z koncepcją ,,Towarzyszenia dziecku w rozwoju’’. Głównym założeniem tej koncepcji wywodzącej się z nurtu niedyrektywnego wychowania jest praca wychowawcza skupiona na pomaganiu dziecku w rozwoju i uprzedzaniu jego zagrożeń. Każdy człowiek jest indywidualnością a więc szanujemy prawo dziecka do autonomii i stawiamy na samodzielność w działaniu.

W naszym żłobku Państwa dziecko będzie bezpieczne i zastanie przyjazną, radosną i sprzyjającą rozwojowi atmosferę.


 

ADAPTACJA

     Przygotowanie dziecka do nowych sytuacji w jakich może się ono znaleźć podczas pobytu w placówce żłobkowej odbywa się poprzez proces adaptacji. Wychowawcy zatrudnieni w placówce umożliwiają wspólną zabawę rodziców z dzieckiem oraz z innymi dziećmi i ich rodzicami. Wspólne przebywanie rodziców w grupie owocuje wymianą doświadczeń, wzbogacaniem pomysłów na zabawę z dzieckiem oraz obserwację dzieci w nowym otoczeniu. Uczestniczenie rodzica z dzieckiem w życiu placówki ma ogromne znaczenie w okresie adaptacyjnym dziecka, ma ono duży wpływ na późniejsze jego zachowanie w żłobku. W okresie przystosowania dziecka ważne jest to, żeby przebywało ono w placówce żłobkowej jak najkrócej, tak aby czas stresu dziecka skrócić do minimum. Czas pobytu w okresie adaptacyjnym powinien być wydłużany stopniowo.

KONSULTACJE

     Żłobek współpracuje z rodzicami. Jest to niezbędny element prowadzenia pracy opiekuńczo - wychowawczej. Odbywa się ona poprzez wymianę informacji o rozwoju i zachowaniu dziecka w różnych sytuacjach. Współdziałanie wychowawców i rodziców odbywa się w sferze zdrowotnej, pielęgnacyjno-higienicznej oraz w problematyce działań wychowawczych, zapewniających ciągłość oddziaływań na dziecko rodziny i żłobka. W wyznaczonym terminie zorganizowane są konsultacje, na których rodzic ma prawo wglądu w dokumentację obserwacji dziecka. Na spotkaniach konsultacyjnych przedmiotem rozmów rodzica z wychowawcami jest właśnie rozwój psychomotoryczny dziecka, a także zachowania społeczne. W przypadku zaistnienia problemu rodzic informowany jest o możliwości skorzystania z pomocy instytucji współpracujących, z rodziną (np. MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

ZAPISY DZIECI DO ŻŁOBKA

     Dzieci do żłobka przyjmowane są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. Zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są od miesiąca kwietnia .

Więcej informacji można uzyskać u kierownika żłobka pod nr tel. 515 062-497

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku obejmują;

1.Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W sytuacji korzystania z usług żłobka jednocześnie dwojga dzieci i więcej dzieci w rodzinie opłata za drugie i następne dziecko wynosi 50% ustalonej opłaty stałej.

2. Opłata za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 10% miesięcznej opłaty stałej .

3.Opłaty za produkty żywnościowe opłacają rodzice według ustalonej przez kierownika w porozumieniu z Radą Rodziców stawki żywieniowej pomnożonej przez ilość dni w miesiącu

4.Wpłata na Radę Rodziców w wysokości ustalonej z rodzicami na spotkaniu informacyjnym.

FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM W ŻŁOBKU

1.Krótki pobyt dziecka na czas zabawy bez posiłków.

2.Pobyt dziecka w określonych godzinach z określoną liczbą  posiłków.

RAMOWY PLAN DNIA ŻŁOBKA NUMER 2

6:00-8:00 - przyjmowanie dzieci (w/g potrzeb -inny czas przyjęcia dziecka )

8:00-8:30 - śniadanie

8:30-11:30 - zabawy w grupach i drugie śniadanie

11:30-12:30 - obiad

12:30-14:30 - leżakowanie (nie jest obowiązkowe)

14:30-15:30 - podwieczorek

15:30-17:30 - zabawy i odbiór dzieci przez rodziców

 

ŻYWIENIE

Każdy z nas wie, że pierwsze lata życia to kluczowy moment w rozwoju dziecka . Małe dzieci są najbardziej wymagającą grupą konsumentów. Przestrzeganie norm żywieniowych dla dzieci jest kluczem do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u malucha. W naszej placówce żywienie to jeden z priorytetów; spełniane są wszystkie zasady oraz normy żywienia.

 

Losy narodów zależą od sposobu ich odżywiania.” A. Brillat – Savari

 

ORGANIZOWANE UROCZYSTOŚCI NA TERENIE ŻŁOBKA

     Uroczyste spotkania z rodzicami organizujemy dwa razy w roku. Odbywają się one z okazji Bożego Narodzenia ( zabawa choinkowa) oraz wspólnie dzień Matki, Ojca        i Dziecka ( piknik rodzinny). Wszystkie uroczystości organizujemy przy ścisłej współpracy z rodzicami, których reprezentuje trzy osobowa rada rodziców

ORGANIZOWANE SPOTKANIA NA TERENIE PLACÓWKI

     W naszej placówce odbywają się cykliczne spotkania z ,,Panią Muzyką”, Warsztaty teatralne, Rytmika. Organizujemy również okolicznościowe spotkania z zaproszonymi gośćmi. Są nimi zazwyczaj klowni, iluzjoniści, aktorzy przedstawiający krótkie teatrzyki dla dzieci.