Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
Żłobek nr 2
ul. Chrobrego 16, 91-464 Łódź

Telefon: 42 657-38-15, 515-062-497

Kierownik: Jolanta Kucharska

kierownik.zlobek2@mzz.lodz.pl