Nabór do żłobków

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w kwietniu 2022 r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2022 r. i zamieszkują na terenie miasta Łodzi.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie można składać do wystawionej urny w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 4.04 – 29.04.2022r. , w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 8:00 – 15:00. Wymagane dokumenty do wglądu określone w „Karcie zgłoszenia” oraz wypełnione czytelnie „Oświadczenie rodzica dotyczące informacji o dziecku uczęszczającym do żłobka” należy przedłożyć przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” z aktualnej listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo, jeżeli rodzic potwierdzał zainteresowanie miejscem w placówce i złoży nową „Kartę” w okresie naboru 4.04 – 29.04.2022r.

 

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

 

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się telefonicznie do kierownika żłobka od 02.06. – 10.06.2022 r.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.Informacja o naborze

Wszystkie dokumenty przyjmowane są w języku polskim