Dla rodziców

ŻŁOBEK NR 11 PRZY ULICY WIERZBOWEJ 13

Zlokalizowany jest w śródmieściu pomiędzy ulicą Pomorską i Północną, w bloku mieszkalnym na parterze i I piętrze. Posiadamy także ogródek, z którego dzieci korzystają w okresie wiosenno-letnim.

Do placówki przyjmujemy dzieci od 1 roku do 3 lat. Czas pobytu dziecka zależy od potrzeb rodziców i jest do uzgodnienia z kierownikiem.

Zapewniamy:

 • Fachową i troskliwą opiekę realizowaną w warunkach zbliżonych do domowych
 • Rodzinną atmosferę
 • Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe prowadzone w małych grupach,
 • Żywienie zgodne z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku 1-3,
 • Zajęcia dodatkowe: rytmika- raz w tygodniu, spotkania z filharmonią i teatrem - raz w miesiącu

W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku zalecamy Rodzicom:

 1. Dawkowanie dziecku poczucia bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego poprzez:
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki i bycie z nim w początkowym okresie (tzw. tydzień adaptacyjny, kiedy rodzic wraz z dzieckiem przebywa w grupie w godzinach 9-12) – dzięki obecności rodziców żłobek staje się dla dziecka miejscem bezpiecznym.
 • stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w placówce w porozumieniu z pracownikami żłobka tzw. łagodna adaptacja.
 • zadbanie, by pożegnanie odbyło się bez pośpiechu, ale też bez zbędnego przedłużania – nasza niepewność i niepokój łatwo udzielają się dziecku.
 • mówienie dziecku kiedy zostaje w żłobku np.: „teraz będzie się Tobą opiekować ciocia Basia, a ja idę teraz do pracy” – umożliwia to, nawiązanie dobrej relacji dziecka z opiekunką, nie stworzy sytuacji, w której dziecko czuje się zagubione.
 • wyraźne określenie pory, kiedy dziecko będzie odebrane ze żłobka (np. kiedy zjesz obiad)
  i dotrzymanie obietnic – mówienie dziecku przy rozstaniu, że „za chwilę przyjdę” powoduje, że przez cały dzień dziecko niczym się nie interesuje, tylko czeka na rodzica.
 • zostawienie dziecku tego, co przypomina mu dom (zabawka, kocyk, etc) – jest to szczególnie ważne w pierwszych samodzielnych dniach pobytu w żłobku.
 1. Rozmawianie z opiekunkami np. o nawykach dziecka dotyczących jedzenia snu, uważne słuchanie i wyjaśnianie wątpliwości.
 2. Akceptowanie płaczu własnego dziecka i nie zawstydzanie go – płacz dziecka to naturalna, zdrowa reakcja dziecka na nową sytuację.
 3. Telefonowanie do żłobka w ciągu dnia, jeśli występuje niepokój czy potrzeba uzyskania informacji na temat samopoczucia swojego dziecka.
 4. Spędzanie czasu z dzieckiem po powrocie do domu.
 5. Obserwowanie zachowania dziecka w domu, by dowiedzieć się o jego uczuciach nastroju, samopoczuciu w żłobku.

Nasze założenia do pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

Zabawy:

 1. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do zabaw, w której dzieci bawią się swobodnie, według własnego pomysłu czy też zainspirowane propozycją opiekunki.
 2. Przygotowujemy otoczenie, w którym dziecko samo dokonuje wyboru własnej aktywności i ma na nią czas. Istotne jest, by dziecko możliwie wiele rzeczy odkrywało samo - pobudza to ciekawość i zainteresowania dziecka.
 3. Prowadzimy obserwacje, aby odpowiedzieć na pytania: czym dziecko jest zainteresowane, co lubi robić, w jaki sposób rozwiązuje problemy?  Zapisujemy nasze spostrzeżenia o dziecku. Obserwacje są nam pomocne w pracy z dzieckiem oraz przy konsultacjach z rodzicami, które odbywają się raz w miesiącu.                                           
 4. Nie wyręczamy dziecka, ale pomagamy gdy jesteśmy o to proszeni pamiętając, że każda zbędna pomoc jest przeszkodą w jego rozwoju. Jeśli pomagamy dziecku przy rozwiązywaniu wszystkich zadań odbieramy mu to, co dla jego rozwoju najważniejsze - przekonanie siebie i innych, że jest samodzielne.
 5. Zabawy przebiegają w małych grupach, co umożliwia obserwację dzieci i udzielanie im pomocy przez dorosłych kiedy jej potrzebują.
 6. Atrakcyjne dla dzieci spotkania z muzyką, teatrem, gimnastyką są realizowane przez specjalistów w uzgodnieniu z rodzicami.

Posiłki 

 1. Podczas procesu przygotowywania i wydawania posiłków przestrzegamy zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz stosujemy system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP.
 2. Jadłospisy opracowywane są przez dietetyka i udostępniane rodzicom na tablicy informacyjnej.
 3. Dzieci spożywają posiłki bez zbędnego pośpiechu i hałasu.
 4. Dziecko ma możliwość spożywania posiłków samodzielnie we własnym tempie i tych potraw, które lubi.
 5. Pomagamy dziecku, gdy o to prosi lub sygnalizuje, że tej pomocy potrzebuje.
 6. Informujemy rodziców, jeśli dziecko zjadło mało lub odmówiło jedzenia.

Odpoczynek – leżakowanie

 1. Poobiedni odpoczynek jest potrzebny dzieciom ze względu na ich wiek, nie jest jednak obowiązkowy – dziecko śpi wtedy, kiedy tego potrzebuje.
 2. Dzieci, które nie śpią, bawią się w innym pomieszczeniu.
 3. Każde dziecko może zasypiać ze smoczkiem i/lub przytulanką.
 4. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozbierania się i ubierania.
 5. Czuwamy nad spokojnym snem dzieci.

Czynności higieniczne

 1. Zapewniamy dzieciom warunki spokoju i intymności podczas zabiegów higienicznych.
 2. Młodszym dzieciom wyjaśniamy podejmowane wobec nich czynności higieniczne.
 3. Zachęcamy dzieci do korzystania z toalety.
 4. Dzieci starsze mogą korzystać z łazienki

 

Czy jesteście Państwo gotowi nam zaufać?

Z naszej strony zapewniamy, że w żłobku są realizowane PRAWA DZIECKA do:

 • Poszanowania indywidualnego rozwoju.
 • Szacunku i zachowania godności.
 • Bycia kimś ważnym.
 • Odczuwania radości z poznawania siebie i świata.
 • Wątpliwości, niepokoju i nieporadności.
 • Brudzenia się w trakcie zabawy i posiłku.

Najważniejsze jest to, aby dziecko dobrze czuło się w nowym środowisku żłobkowym.

Nie ma uniwersalnej, gotowej receptury, skutecznej na wszystko i dla wszystkich. Zachęcamy jednak do skorzystania z naszych wskazówek. Są one wynikiem analizy naszego warsztatu pracy i doświadczenia pedagogicznego. Mogą okazać się właściwą drogą w tym trudnym dla dziecka i całej rodziny momencie.