Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 11

ul. Wierzbowa 13 Łódź 90-242

Kierownik Żłobka: Joanna Malczewska-Abbas

e-mail: kierownik.zlobek11@mzz.lodz.pl

tel:. 42 678-10-22. 515-062-475