Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 23

ul. Tatrzańska 27/29 Łódź 90-001

Kierownik Żłobka: Mirosława Ciereszko

e-mail: kierownik.zlobek23@mzz.lodz.pl

tel:. 42 643-94-44, 515-062-487