Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 32

ul. Jugosłowiańska 6  Łódź 92-720

Kierownik Żłobka: Edyta Bednarska

e-mail: kierownik.zlobek32@mzz.lodz.pl

tel:. 798-867-124