Aktualności

11.09.2023 r.

Zebranie z rodzicami

       Zapraszam Państwa na spotkania. Na zebranie przychodzi 1 rodzic bez dziecka.

Terminy zebrań:

Grupa I i II          19.09.2023 r. (wtorek) godz. 15.30, hol na dole

Grupa III i IV      20.09.2023 r. (środa) godz. 15.30, hol na dole

 

Z poważaniem

Elżbieta Wypych

Kierownik żłobka nr 6


14.12.2022 r.


07.09.2022 r.

Zebranie z rodzicami

       Zapraszam Państwa na spotkania. Na zebranie przychodzi 1 rodzic bez dziecka.

Terminy zebrań:

Grupa I     19.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.00, sala grupy I

Grupa II    20.09.2022 r.  (wtorek) godz. 16.00, sala grupy II

Grupa III   21.09.2022 r. (środa) godz. 16.00, hol na dole

Grupa IV    22.09.2022 r. (czwartek) godz. 16.00, hol na dole

 

Z poważaniem

            Elżbieta Wypych

Kierownik żłobka nr 6


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

45 1240 1037 1111 0011 0916 0923


16.12.2021 r.


13.12.2021 r.


15.11.2021 r.


01.09.2021 r.

Zebranie z rodzicami

       Zapraszam Państwa na spotkania. Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym, proszę o zachowanie dystansu, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.  Na zebranie przychodzi 1 rodzic bez dziecka.

Terminy zebrań:

Grupa I              6.09.2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00, sala grupy I

Grupa II            7.09.2021 r.  (wtorek) godz. 16.00, sala grupy II

Grupa III           8.09.2021 r. (środa) godz. 16.00, hol na dole

Grupa IV            9.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00, hol na dole

 

Z poważaniem

Elżbieta Wypych

Kierownik żłobka nr 6


22.07.2021 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2021

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12
Dofinansowanie – 48 000,00 zł
Całkowita wartość – 684 600 zł


22.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

Do dnia 25 czerwca 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00 zapraszam, Rodziców dzieci przyjętych do placówki, (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)  do podpisywania umów o świadczenie usług. W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu: 515 062 501

Elżbieta Wypych

Kierownik Żłobka nr 6


04.02.2021 r.


22.12.2020 r.


20.08.2028 r.

Szanowni Państwo,

Podpisywanie umów o świadczenie usług odbywa się do 26.08.2020 roku. Proszę o kontakt telefoniczny z kierownikiem placówki w celu ustalenia szczegółów.


02.03.2020 r.

Dzieje się w żłobku …

  • 20 marca (piątek) 9.00 przedstawienie teatralne.
  • 25 marca (środa) od godz. 9.30 warsztaty teatralne gr. II, III, IV „O myszce, która szuka domu”.
  • 30 marca (poniedziałek) godz. 10.45 koncert „Wiosna, ach to Ty”.

Uwaga:

Rytmika z dnia 17 marca odbędzie się w piątek 13 marca.


21 stycznia (wtorek) odbędzie się uroczystość z okazji

Dnia Babci i Dziadka.

Grupa II – godz. 9.30 sala grupy II

Grupa III - godz. 10.00 sala grupy III

Grupa IV – godz. 10.30 sala grupy IV

 

Serdecznie zapraszamy.


W tym magicznym okresie
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy:
Zdrowych, Pogodnych Świąt , pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
pełnych czarów, radości i piękna,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Pracownicy żłobka nr 6.


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia muzyczno-ruchowe (rytmika),  gimnastyka korekcyjna - dla dzieci zapisanych. Raz w miesiącu proponujemy: warsztaty teatralne, przedstawiania teatralne, koncerty.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

45 1240 1037 1111 0011 0916 0923

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

73 1560 0013 2006 7964 7000 0001