Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 6

ul. Elsnera 12 Łódź 90-242

Kierownik Żłobka: Elżbieta Wypych

e-mail: kierownik.zlobek6@mzz.lodz.pl

tel:. 42 671-03-57, 515-062-501