Aktualności

01.06.2021 r.


04.01.2021 r.

 

Prace wykonane przez dzieci i opiekunki, nagrodzone w konkursie mikołajowym.Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające.
Rytmika, gimnastyka korekcyjna,

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

30 1560 0013 2006 3849 6000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

23 1560 0013 2006 8446 8000 0001