Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 7

ul. Szpitalna 11 Łódź 90-368

Kierownik Żłobka: Monika Pawelec

e-mail: kierownik.zlobek7@mzz.lodz.pl

tel:. 42 674-30-53, 515-062-502