Dla rodziców

14.08.2020 r.


14.08.2020 r.

Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków

nie buduje się po to, aby stały w portach...”

Grace Hopper

 

Nabór do Żłobka nr 9 odbył się w kwietniu 2020 r na rok 2020/2021.

Żłobek został uruchomiony w czerwcu 2020 r.

W żłobku funkcjonują 2 grupy:

    • grupa I – dzieci w wieku 1-2 r.ż.

    • grupa II – dzieci w wieku 2-3 r.ż.

Razem 60 miejsc.

Karty można składać przez cały rok, natomiast kolejne dzieci przyjmujemy w zależności od pojawiających się wolnych miejsc w danej grupie rozwojowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6:00 – 8:00 przyjmowanie dzieci

 • 8:00 – 9:00 I śniadanie

 • 9:00 – 11:30 zabawy z dziećmi, zajęcia dodatkowe, II śniadanie

 • 11:30 – 12:30 obiad

 • 12:30 – 14:30 odpoczynek dzieci

 • 14:30 – 15:30 podwieczorek dzieci

 • 15:30 – 17:00 zabawy i odbiór dzieci przez rodziców

Dzienna stawka żywieniowa: 5 zł.

Jadłospisy sporządzamy w oparciu o obowiązujące normy żywieniowe, a posiłki przygotowujemy zgodnie z wymogami sanitarnymi.

Przy Żłobku nr 9 działa Rada Rodziców.

Została utworzona grupa na Facebooku dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

Nasze cele i zadania realizujemy zgodnie z wypracowanymi standardami opisanymi w projekcie pedagogicznym „ Towarzyszenie dziecku w rozwoju i jego rodzinie w Żłobku Nr 9”.

W codziennej pracy:

 • wspieramy autonomię małego dziecka, która oznacza zdolność robienia czegoś samemu

 • obserwujemy relacje społeczne budowane przez dzieci i dorosłych

 • dajemy dziecku odczuć, że jesteśmy zainteresowani tym co robi

 • budujemy wspólnie reguły życia społecznego w żłobku

 • umożliwiamy rodzicom aktywny udział w życiu placówki :)