Aktualności

06.04.2021 r.


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne, kinezjologia, sensoryka a raz w miesiącu przedstawienie teatralne oraz koncert muzyki poważnej.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

21 1560 0013 2006 3851 6000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

44 1560 0013 2006 7944 2000 0001