Dla rodziców

 

 Kilka zdań o naszej pracy:

Żłobek przy Pawiej działa już ponad 50 lat i nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Rodzice przyprowadzają do nas swoje kolejne dzieci, które po latach przychodzą z własnym potomstwem.

Wiemy, że zanim maluchy polubią pobyt w żłobku, czują się tutaj jakby wylądowały na innej planecie, dlatego każde dziecko spędza okres adaptacyjny z mamą lub tatą, by wspólnie poznawać nowe miejsce.

Lubimy spędzać czas z dziećmi, towarzyszyć w ich rozwoju oraz współdziałać z rodzicami. Najważniejsze jest dla nas by każde dziecko przychodziło do żłobka z radością a powracając do domu było pełne jak najlepszych wrażeń. Dbają o to wszyscy pracownicy: wychowawcy, dietetyk, panie w kuchni, pan gospodarczy oraz oczywiście kierownik.

Stale budujemy jak najlepsze relacje pomiędzy nami - pracownikami, co skutkuje przyjazną atmosferą w żłobku, którą wg rodziców można wyczuć od samego wejścia do placówki.

Dzieci pod opieką wychowawców doświadczają pierwszych prób samodzielności, bawią się, rozwijają talenty, doskonalą ważne umiejętności, uczą się relacji z rówieśnikami.

Co tydzień biorą udział w zajęciach teatralnych, rytmice, sensoryce, kinezjologii. Raz w miesiącu aktywnie uczestniczą w przedstawieniu teatralnym oraz w koncercie muzyki poważnej.

Działa u nas, prowadzony przez zawodową aktorkę Żłobkowy Teatr Bardzo Małego Aktora, który od 20 lat dwa razy do roku wystawia premierę z udziałem dzieci oraz ich rodziców.

Jesteśmy placówką, w której rodzice oczekujący na swoje dziecko, mogą w żłobkowej kawiarence spędzić czas przy kawie lub herbacie.

 

 Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku: UWAGA - ramowy rozkład dnia, nie dotyczy dzieci z grupy niemowlęcej, dla których zarówno posiłki jak i drzemki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

6:00 – 8:00 - przyjmowanie dzieci (wg potrzeb możliwy jest inny czas przyjęcia dziecka)

8:00 – 9:00 - śniadanie

9:00 – 11:30 - zabawy z dziećmi i II śniadanie

11:30 – 12:30 - obiad

12:30 – 14:30 - leżakowanie

14:30 – 15:30 - podwieczorek

15:30 – 17:30 - zabawy i odbiór dzieci przez rodziców.

Nowe dzieci w żłobku:

  Przyjmujemy "Karty zgłoszenia..." do żłobka przez cały rok, jednak możliwość bieżącego przyjęcia dziecka uzależniona jest od posiadania wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Zapisy - informacje znajdziecie Państwo na stronie Miejskiego Zespołu Żłobów w Łodzi www.lodz.pl

Adaptacja przebiega w obecności rodzica, ich wspólny pobyt w grupie trwa około tygodnia. Po tym czasie dziecko na bardzo krótko (2-3 godziny) przebywa bez rodzica pod opieką wychowawców. Po uzgodnieniu z rodzicami, czas ten zostaje wydłużany w miarę czynionych postępów w aklimatyzacji w grupie rówieśniczej.

Opłaty za żłobek wnoszone są z góry:

Pobyt dziecka w placówce NIE jest bezpłatny. Rodzice ponoszą comiesięczny koszt opłaty stałej, opłaty za żywienie oraz składki na fundusz Rady Rodziców.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku stanowiąca 15% minimalnego wynagrodzenia i w danym roku, na drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% opłaty stałej.Opłata ta nie podlega żadnym odpisom.

Dzienna stawka żywieniowa za cztery posiłki wynosi 4,50 zł i w każdym miesiącu mnożona jest przez ilość dni roboczych.

Z tytułu wyżywienia, rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności trwającej nieprzerwanie minimum 4 dni w danym miesiącu. Wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od liczby posiłków ustalonej z kierownikiem żłobka przez rodziców dziecka.

Składka na fundusz działającej w żłobku Rady Rodziców jest podstawą organizowania dzieciom zajęć dodatkowych, przedstawień, koncertów, uzupełniania zabawek i pomocy do zajęć, upominków na wszelakie okazje oraz różnorodnych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.