Aktualności

22.12.2020 r.


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

31 1560 0013 2006 3848 3000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

33 1560 0013 2006 7977 9000 0001