Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 4

ul. Inowrocławska 5a Łódź 90-020

Kierownik Żłobka: Katarzyna Sztenbart

e-mail: kierownik.zlobek4@mzz.lodz.pl

tel:. 42 651-10-35, 515-062-499