Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 5

ul. Świetlana 11/15 Łódź 91-490

Kierownik Żłobka: Alicja Sienkiewicz

e-mail: kierownik.zlobek5@mzz.lodz.pl

tel:. 42 657-35-01, 515-062-500