Dla rodziców

Informacje ogólne

Żłobek Nr 22 przy ulicy Lelewela 11 ( Osiedle Czerwony Rynek ) jest jedną z placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Żłobek jest wolnostojącym , jednopiętrowym budynkiem otoczonym przestronnym ogrodem, do którego wychodzimy wiosną i latem.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00 ( z wyłączeniem dni świątecznych).

Kierownik żłobka jest dostępny dla rodziców w godzinach 7:30 - 15:30.

Żłobek przystosowany jest dla 60-ciu dzieci od 1 do 3 roku życia. W naszej placówce funkcjonują 2 grupy. Dzieci uczęszczające do nich podzielone są ze względu na wiek oraz/lub rozwój psychofizyczny.

W naszej codziennej pracy kierujemy się koncepcją „Towarzyszenia dziecku w rozwoju”, która w bardzo dużym skrócie zakłada, że jesteśmy „obok – równolegle do dziecka” tzn. traktujemy dziecko jako autonomiczną jednostkę, wspieramy, pomagamy, podpowiadamy, zachęcamy.

Projekt pedagogiczny oparty na w/w koncepcji dostępny jest u kierownika żłobka oraz w grupach i zachęcamy Państwa abyście się z nim zapoznali.

Odpłatności

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

92 1240 1037 1111 0011 0912 3120

Numer rachunku bankowego Fundusz Rady Rodziców

45 1560 0013 2006 7574 3000 0001

UWAGA: Proszę o dokładne, nie zaokrąglone wpłaty.

Konsultacje z Rodzicami

Raz na kwartał prowadzone są konsultacje z rodzicami podczas, których macie Państwo możliwość indywidualnego porozmawiania z wychowawcą z grupy dziecka. Omawiane są wówczas karty rozwoju dziecka. Wychowawcy z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją Państwa wątpliwości.

Żywienie     

W  żłobku prowadzimy własną kuchnię, zatrudniony jest wykwalifikowany dietetyk, który dba o to żeby posiłki były zbilansowane, zdrowe i urozmaicone. Jadłospis udostępniony jest dla rodziców na tablicy informacyjnej przy każdej z grup.

Podczas procesu przygotowania i wydawania posiłków przestrzegamy zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz stosujemy system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP.

Wszelkie diety realizowane są na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zdrowie

Prosimy o przyprowadzanie do żłobka dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. W przypadku wystąpienia temperatury bądź innych objawów chorobowych, natychmiast dzwonimy po rodziców. Nie podajemy w żłobku żadnych leków, także przeciwgorączkowych, w związku z czym jesteście Państwo wówczas zobowiązani bezzwłocznie odebrać dziecko ze żłobka.

Bardzo prosimy o umożliwienie nam z Państwem stałego kontaktu telefonicznego.

Wszelkie nieobecności dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście rano do godziny 8:00 danego dnia, a powrót dziecka do placówki dzień wcześniej.

Zajęcia dodatkowe

W naszym żłobku odbywają się niżej wymienione zajęcia dodatkowe:

  • rytmika,
  • audycje muzyczne,
  • warsztaty teatralne,
  • spektakle teatralne,
  • pedagogika cyrkowa,
  • gimnastyka korekcyjna.

Wszystkie zajęcia opłacane są z Funduszu Rady Rodziców.

Ramowy rozkład dnia

  600 – 830     - przyjmowanie dzieci (wg potrzeb - inny czas przyjęcia dziecka)

  830 - 900      - śniadanie

 900 – 1130    - zabawy z dziećmi  i II śniadanie

1130 – 1230   - obiad

1230 – 1430   - odpoczynek

1430 – 1530   - podwieczorek

1530 - 1700    - zabawy i odbiór dzieci przez rodziców  (wg potrzeb inne godzin  pobytu dzieci)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 515 062 486.