Dla rodziców

Szanowni Państwo

Zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2020r.

 • Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku stanowi 15% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 390,00 zł
 • Na drugie i kolejne dziecko 50% opłaty stałej tj. 195,00zł
 • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku wynosi 10% miesięcznej opłaty stałej tj. 39,00 zł

Informacje ogólne

Żłobek Nr 22 przy ulicy Lelewela 11 ( Osiedle Czerwony Rynek ) jest jedną z placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Żłobek jest wolnostojącym , jednopiętrowym budynkiem otoczonym przestronnym ogrodem, do którego wychodzimy wiosną i latem.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00 ( z wyłączeniem dni świątecznych).

Kierownik żłobka jest dostępny dla rodziców w godzinach 7:30 - 15:30.

Żłobek przystosowany jest dla 60-ciu dzieci od 1 do 3 roku życia. W naszej placówce funkcjonują 2 grupy. Dzieci uczęszczające do nich podzielone są ze względu na wiek oraz/lub rozwój psychofizyczny.

W naszej codziennej pracy kierujemy się założeniami projektu pedagogicznego „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”, który dostępny jest u kierownika żłobka i zachęcamy Państwa abyście się z nim zapoznali.

Odpłatności

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

41 1560 0013 2006 3854 7000 0001

Numer rachunku bankowego Fundusz Rady Rodziców

45 1560 0013 2006 7574 3000 0001

UWAGA: Prosimy o dokładne, nie zaokrąglone wpłaty.

Kadra pedagogiczna

Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy posiadający  kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychopedagogiki, ochrony zdrowia. Wychowawcy tworzą zespół,  który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dba o wszechstronny rozwój, edukację, dobrą zabawę  oraz bezpieczeństwo dzieci.

Konsultacje z Rodzicami

Raz na kwartał prowadzone są konsultacje z rodzicami podczas, których macie Państwo możliwość indywidualnego porozmawiania z wychowawcą z grupy dziecka. Omawiane są wówczas karty rozwoju dziecka. Wychowawcy z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją Państwa wątpliwości.

Żywienie     

W  żłobku prowadzimy własną kuchnię, zatrudniony jest wykwalifikowany dietetyk, który dba o to żeby posiłki były zbilansowane, zdrowe i urozmaicone. Jadłospis udostępniony jest dla rodziców na tablicy informacyjnej przy każdej z grup.

Podczas procesu przygotowania i wydawania posiłków przestrzegamy zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz stosujemy system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP.

Wszelkie diety realizowane są na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zdrowie

Prosimy o przyprowadzanie do żłobka dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. W przypadku wystąpienia temperatury bądź innych objawów chorobowych, natychmiast dzwonimy po rodziców. Nie podajemy w żłobku żadnych leków, także przeciwgorączkowych, w związku z czym jesteście Państwo wówczas zobowiązani bezzwłocznie odebrać dziecko ze żłobka.

Bardzo prosimy o umożliwienie nam z Państwem stałego kontaktu telefonicznego.

Wszelkie nieobecności dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście rano do godziny 8:00 danego dnia, a powrót dziecka z powrotem do placówki dzień wcześniej.

Odbiór dzieci

Dziecko może zostać odebrane przez osoby pełnoletnie i wcześniej upoważnione przez rodziców w karcie informacyjnej.

Osoba odbierająca dziecko musi posiadać aktualny dokument tożsamości zawierający PESEL

Zajęcia dodatkowe

W naszym żłobku odbywają się niżej wymienione zajęcia dodatkowe:

 • rytmika,
 • audycje muzyczne,
 • warsztaty teatralne,
 • spektakle teatralne,
 • pedagogika cyrkowa,
 • gimnastyka korekcyjna.

Wszystkie zajęcia opłacane są z Funduszu Rady Rodziców.

Ramowy rozkład dnia

  600 – 830     - przyjmowanie dzieci (wg potrzeb - inny czas przyjęcia dziecka)

  830 - 900      - śniadanie

 900 – 1130    - zabawy z dziećmi  i II śniadanie

1130 – 1230   - obiad

1230 – 1430   - odpoczynek

1430 – 1530   - podwieczorek

1530 - 1700    - zabawy i odbiór dzieci przez rodziców  (wg potrzeb inne godzin  pobytu dzieci)

 • Dzieci korzystające ze śniadań prosimy przyprowadzać do godz. 08:30,
  bez śniadania do godz. 9:00
 • Odbieranie do godz. 12:00 dzieci, które nie śpią

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 515 062 486.