Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 22

ul. Lelewela 11 Łódź 93-166

Kierownik Żłobka: Marta Bojanowska

e-mail: kierownik.zlobek22@mzz.lodz.pl

tel:. 42 684-62-94, 515-062-486