Dla rodziców

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

   

Żłobek Nr 21, mieszczący się w Łodzi przy ulicy Marusarzówny 9, jest jednym z trzydziestu dwóch  żłobków tworzących, istniejący od 1991 roku, Miejski Zespół Żłobków Łodzi. Zlokalizowany jest na terenie osiedla mieszkaniowego Retkinia.

     Sposób realizacji podstawowych zadań określa  projekt pedagogiczny. Zawarta w nim koncepcja pedagogiczna towarzyszenie dziecku w rozwoju  podkreśla samodzielność dziecka, jego ciekawość, prawo do własnych wyborów, decyzji i aktywności oraz odkrywanie trudności i ich przekraczanie przy wsparciu wychowawcy.

     W żłobku odbywają się konsultacje dla rodziców w celu szczegółowego omówienia rozwoju dziecka. terminy umawiane są dogodnie dla rodziców i wychowawców.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowywane na miejscu przez wykwalifikowany personel pod nadzorem dietetyka zgodnie z normami żywieniowymi i wskazaniami lekarskimi. Aktualny jadłospis codziennie wywieszany w żłobku.        

W żłobku przebywają dzieci w 3 grupach wiekowych

  • Grupa I do 1,5 roku
  • Grupa II do 2,5 lat
  • Grupa III do 3 lat

W naszym  żłobku dzieci miło spędzają czas na zabawach ogólnorozwojowych dostosowanych do ich wieku.

W codziennych sytuacjach wspieramy indywidualność, odrębność i autonomię każdego dziecka.

Trzy razy w tygodniu, odbywają się zajęcia dodatkowe. Jeden dzień poświęcony jest tzw. gimnastyce korekcyjnej, którą należy traktować raczej, jako prewencję wad postawy, kolejny zarezerwowany jest dla zajęć umuzykalniających, zwanych rytmiką. Cyklicznie odbywają się też warsztaty teatralne z aktywnym udziałem dzieci, a często i rodziców, zajęcia kulinarne oraz występy muzyków z filharmonii, którzy prezentują  instrumenty muzyczne, śpiewają i tańczą, zachęcając przy tym dzieci do wspólnej zabawy.

Ze względu na zainteresowanie rodziców, wprowadziliśmy zabawy w języku angielskim odbywające się jeden raz w tygodniu dla najstarszych dzieci.

 Organizujemy imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty, Dnia Babci i Dziadka, zabawę choinkową oraz bal przebierańców.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

69 1240 1037 1111 0011 0912 3146

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

47 1560 0013 2006 8308 9000 0001