Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 21

ul. Marusarzówny 9 Łódź 94-041

Kierownik Żłobka: Małgorzata Koprowska

e-mail: kierownik.zlobek21@mzz.lodz.pl

tel:. 42 686-24-19, 515-062-485