Dla rodziców

     Do naszego żłobka zapraszamy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.
Dla podopiecznych mamy przygotowane dwie dwie grupy wiekowe, w których pracuje łącznie 6 opiekunów i 1 pielęgniarka.

Towarzyszenie dziecku w rozwoju jako koncepcja naszej pracy

     Towarzyszenie w rozwoju to podążanie za dziećmi, wspieranie ich autonomii, pozwalanie na samodzielność. To poszanowanie ich indywidualnych potrzeb, które możemy realizować, dzięki wnikliwej ich obserwacji. Dajemy dzieciom możliwość rozwijania się i uczenia przez własne doświadczenie, dlatego ich nie wyręczamy, podążamy za ich potrzebami, odpowiednio przygotowujemy otoczenie, obserwujemy i jesteśmy obok – pomocne, kiedy dziecko o tę pomoc poprosi.

Adaptacja

     Pójście do żłobka jest dużym wydarzeniem dla całej rodziny. By łatwiej było dziecku i Państwu przystosować się do tej zmiany proponujemy wspólnie przeżyć ten czas. Rodzice mają możliwość wejścia z dzieckiem do grupy na krótki pobyt w okresie adaptacji do żłobka. Długość tego okresu zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica. Stopniowo wydłużamy czas pobytu dziecka w żłobku. Służymy wsparciem i radą w tym niełatwym dla Państwa czasie.

Zabawy

     Dajemy dzieciom swobodę w wybieraniu aktywności, dlatego często bawią się według własnego pomysłu w formie zabaw swobodnych a także zabaw inspirowanych, tematycznych, sensorycznych, dydaktycznych i in. proponowanych przez opiekunki. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i zawsze wiąże się z możliwością zmiany zabawy na rzecz innej, wybranej przez dziecko aktywności.

     Wyposażenie sal dostosowane jest do potrzeb i możliwości poznawczych dzieci oraz posiada niezbędne atesty.

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych w żłobku oferujemy:

  • zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne, mające na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie ukrytych zdolności, rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, naukę piosenek i układów. Zajęcia odbywają się w formie śpiewu, zabaw ruchowych przy muzyce, ćwiczeń rytmicznych z użyciem instrumentów;
  • Zajęcia teatralno – cyrkowe mające na celu m. in. Rozwój i usprawnienie koordynacji ruchowej, nabywanie umiejętności pracy w grupie, wyrażania własnych uczuć i emocji, odszukanie i rozwijanie talentów wśród dzieci;
  • Zajęcia edukacyjne z psychologiem dziecięcym mających na celu m. in. Stymulowanie rozwoju małego dziecka;
  • Cykliczne warsztaty tematyczne oraz teatrzyki.

Konsultacje z Rodzicami

     Jesteśmy dla Państwa dostępni, by służyć radą, wsparciem i pomocą w miarę naszych możliwości. Chętnych rodziców zapraszamy na konsultacje dotyczącą oceny rozwoju dziecka oraz spraw bieżących w uzgodnionym wcześniej terminie.  Dzięki temu możemy pogłębić naszą współpracę i utrzymać przepływ informacji na poziomie zgodnym z oczekiwaniami rodziców.

Posiłki

     Oferujemy cztery pełnowartościowe posiłki. Zbilansowany jadłospis układa dyplomowany dietetyk w oparciu o zalecenia i normy żywnościowe dla dzieci, natomiast potrawy przygotowywane są ze świeżych produktów przez wykwalifikowanego kucharza u nas na miejscu. Realizujemy możliwe do zapewnienia przez żłobek diety eliminacyjne, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W ciągu całego dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do wody źródlanej.

Zdrowie

     Prosimy o przyprowadzanie do żłobka dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. W przypadku wystąpienia temperatury, natychmiast dzwonimy po rodziców. Nie podajemy w żłobku żadnych leków, także przeciwgorączkowych, w związku z czym jesteście Państwo wówczas zobowiązani bezzwłocznie odebrać dziecko ze żłobka.

Odbiór dzieci

     Państwa dzieci mogą być odebrane tylko przez osoby upoważnione do odbioru. Muszą to być osoby pełnoletnie. Ze względów bezpieczeństwa możemy wylegitymować osobę odbierającą dziecko na podstawie dowodu osobistego.

Ogłoszenia

     Bieżące informacje i ogłoszenia umieszczane są na tablicy informacyjnej w holu żłobka. Prosimy zatem o codzienne ich  śledzenie.

 

Plan dnia

6.00 - 8.00    Przyjmowanie dzieci

8.15 - 9.00     Śniadanie ( wszystkich rodziców dzieci spożywających w żłobku pierwsze śniadanie, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00)

8.30 – 11.15   Zabawy dzieci i II śniadanie

11.15 - 12.15  Obiad

12.30 - 14.30  Odpoczynek  w sypialni (dla chętnych dzieci)

14.30 - 15.30  Podwieczorek

15.30 - 17.00  Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców / opiekunów

 

                  „ Dołącz do świata swoich dzieci gdy są malutkie,

                                          a będziesz w nim mile widziany gdy będą duże „

R. Knost