Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 1

ul. Sienkiewicza 9 Łódź 90-113

p.o. Kierownika Żłobka: Izabella Okupska

e-mail: kierownik.zlobek1@mzz.lodz.pl

tel:. 42 632-59-86. 515-062-496