MZŻ.263.50.2023.A - Dostawa wyposażenia dla żłobków MZŻ w Łodzi

MZŻ.263.47.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA RYB MROŻONYCH I PRZETWORÓW RYBNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI

Wyrównywanie terenu w żłobku nr 9 przy ul. Kmicica 5 w Łodzi - MZŻ.263.48.2023.T

MZŻ.263.43.2023.Ż Dostawa miodu naturalnego do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

MZŻ.263.37.2023.B PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W ŁODZI Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MAŁYM DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM.

MZŻ.263.38.2023.Ż Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi

MZŻ.263.35.2023.Ż Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi

MZŻ.263.34.2023.Ż Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi.

MZŻ.263.33.2023.Ż Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi

Sukcesywna dostawa ryb mrożonych i przetworów rybnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.19.2023.Ż

Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.6.2023.Ż

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.5.2023.Ż

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.4.2023

SUKCESYWNA DOSTAWA RYB MROŻONYCH I PRZETWORÓW RYBNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.263.57.2022.ż

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ.263.55.2022.Ż.

Sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.43.2022.Ż

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom i osobom dorosłym MZŻ.263.39.2022.B

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji wielokulturowych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.36.2022.A

Dostawa laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w ramach realizacji zadania pn. zakup komputerów z oprogramowaniem do tłumaczenia co najmniej polsko- ukraińskiego i angielsko-polskiego (UNICEF) MZŻ.263.33.2022.I

Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.10.2022.Ż

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.9.2022.Ż

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.8.2022.Ż


Metryka strony i historia zmian