Dla rodziców

O ŻŁOBKU

 • Żłobek położony jest przy ulicy Tokarzewskiego 53.

 • Telefon komórkowy 515-062-476

 • Jest to obiekt wolnostojący, z jednej strony otoczony ogrodem. W okolicy znajduje się Park Szarych Szeregów i Basen Promienistych.

 • W budynku mieszczą się 2 grupy. Sale wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia, sprzęty, oraz pomoce dydaktyczne przystosowane do wieku dzieci.

 • W grupie pierwszej przebywają dzieci od ukończenia 1 r.ż do 2 r.ż. W grupie są dwie bawialnie, sypialnia, jadalnia i łazienka.

 • W grupie drugiej przebywają dzieci od 2 do 3 r.ż. W grupie są trzy bawialnie, jadalnia, sypialnia i dwie łazienki.

 • W każdej grupie dziećmi opiekują się wychowawcy .

DLA RODZICÓW

 • Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Kierownik żłobka pracuje w godzinach 7.30-15.30, bądź w wyznaczone dni 9.00-17.00.

 • W czasie nieobecności kierownika wszelkimi sprawami zajmuje się osoba go zastępująca.

 • Zmiana stawki żywieniowej zgłaszana jest w bieżącym miesiącu, na miesiąc następny.

 • Dzieci, które nie korzystają z pierwszego posiłku, przychodzą do żłobka od godziny 9.00.

 • Jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej ogólnie dostępnej dla wszystkich rodziców.

 • W żłobku jest powołana Rada Rodziców. Kwota składki jest ustalana na pierwszym zebraniu z rodzicami Opłacane są z niej wszystkie zajęcia dodatkowe, organizowane imprezy okolicznościowe oraz kupowane artykuły wspomagające funkcjonowanie placówki.

 • Nabór na wrzesień odbywa się w kwietniu. W ciągu roku dzieci przyjmowane są na bieżąco, w zależności od ilości wolnych miejsc

 • Okres adaptacji jest uzgadniany indywidualnie dla każdego dziecka.

 • Rodzic może przebywać w placówce w dowolnie wybranym przez siebie momencie, nie zakłócając organizacji pracy.

 • Na tablicy informacyjnej i drzwiach są zamieszczone wszystkie bieżące informacje.

SPECYFIKA PRACY ŻŁOBKA

     Kierując się koncepcją Towarzyszenia dziecku w rozwoju szanujemy jego autonomię dając swobodę wyboru w swoich działaniach. Zabawie przypisujemy bardzo ważną i istotną rolę. Umożliwia ona bowiem dziecku eksplorację świata i własnych pomysłów. Jest formą wypowiadania się, przeżywania i doświadczania a zachowanie dzieci podczas zabaw jest dla wychowawców niezastąpionym źródłem informacji o jego świecie i przeżyciach.

ZABAWY

SWOBODNE - dziecko samo wybiera zabawki i sposób działania podczas zabawy. Może się przemieszczać po salach, wymieniać zabawki i wcielać się w różne role.

INSPIROWANE – wychowawca zaprasza dziecko do włączenia się do zabawy ale nie ingeruje w jej przebieg. Zwraca uwagę na naprzemienność i różnorodność bodźców. Dziecko samo decyduje jak zabawa się rozwinie i w jakim kierunku będzie zmierzać.

Zajęcia dodatkowe opłacane z Rady Rodziców:

- rytmika - 4 razy w miesiącu, w każdy środa,

- pedagogika cyrkowa  - 4 razy w miesiącu, w każdy czwartek,

- audycje muzyczne - raz w miesiącu,

- teatrzyki - cyklicznie

Imprezy okolicznościowe:

- Dzień Babci i Dziadka,

- Bal przebierańców.

- Dzień Mamy i Taty,

- Dzień Dziecka,

- Bal jesieni,

- Uroczystość świąteczna z wizytą Świętego Mikołaja,

- Piknik.

Współpraca z rodzicami

     Dbamy o dobre  relacje z rodzicami. Wszelkie sugestie, prośby i uwagi rodziców są dla nas bardzo istotne. Daje to możliwość analizowania wielu sytuacji i odnoszenia się do nich w innym świetle. Dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka co jest dla nas najważniejsze.

 • Jeśli jest taka potrzeba, rodzic każdego dnia może porozmawiać z kierownikiem lub wychowawcami i poruszać wszystkie kwestie związane z dzieckiem i funkcjonowaniem placówki.

 • Rodzic bierze udział w uroczystościach organizowanych w formie swobodnych zabaw dzieci rodziców, personelu oraz zaproszonych gości.

 • Rodzic ma możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach dodatkowych.

 • Rodzic może wspierać placówkę i pracowników podczas wszelkich imprez, drobnych remontów, zdobywania głosów w Budżecie Obywatelskim, w poszukiwaniu dodatkowych funduszy na rozwój placówki.

Konsultacje

     Raz na trzy miesiące odbywają się indywidualne konsultacje z rodzicami na których rozmawiamy o postępach dziecka.

Zebrania

- Pierwsze zebranie odbywa się dla rodziców dzieci nowo przyjętych od września.

- Drugie jest dla rodziców dzieci przebywających w placówce kolejny rok.