Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 12

ul. Tokarzewskiego 53 Łódź 91-812

Kierownik Żłobka: Edyta Radwańska

e-mail: kierownik.zlobek12@mzz.lodz.pl

tel:. 42 657-19-15, 515-062-476