Aktualności

9.08.2023 r.

        Żłobek odwiedził „Dentobus” , czyli mobilny gabinet stomatologiczny w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Dzieci miały przeprowadzony przegląd jamy ustnej pod kątem wskazań do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego oraz ewentualnej profilaktyki stomatologicznej.


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

07 1240 1037 1111 0011 0916 0734


13.12.2021 r.


22.07.2021 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2021

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 18 przy Al. Harcerzy Zatorowców 4
Dofinansowanie – 48 000,00 zł
Całkowita wartość – 679 200,00 zł


20.01.2021 r.


21.12.2020 r.


27.10.2020 r.

Jesienne spacerki w naszym ogrodzie


01.10.2020 r.

Witamy serdecznie Dzieci oraz Rodziców

Okres adaptacji mamy już prawie za sobą

Cieszymy się na każde wspólne spotkanie z Wami

Oto kilka ujęć z naszych pierwszych zabaw oraz wzbogacona galeria przedstawiająca nasz „żłobkowy domek”.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę


14.08.2020 r.

Rozpoczęcie roku pracy Żłobka nr 18 w reżimie sanitarnym- podstawowe informacje

Na czas epidemii zostają zawieszone zajęcia dodatkowe i edukacyjne, zebrania z rodzicami i Rady Rodziców, uroczystości, konsultacje bezpośrednie. W związku z powyższym wszystkie czynności organizacyjne będą realizowane wg następującego planu i zasad:

  1. W dniach 17-26.08 – podpisywanie umów z rodzicami dzieci z grup adaptacyjnych wraz z omawianiem kwestii organizacyjnych. Podpisywanie umów zgodnie z zaplanowanym spotkaniem na terenie żłobka z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  2. Sprawy bieżące dla rodziców dzieci już wcześniej uczęszczających do żłobka omawiane bezpośrednio z kierownikiem podczas rozmowy telefonicznej w godz 8.00-15.00
  3. Powołanie Rady Rodziców w warunkach reżimu sanitarnego.

Skład Rady Rodziców zostanie powołany drogą indywidualnych zgłoszeń. Rodzice chętni w uczestniczeniu w pracach Rady Rodziców proszeni są o deklarację ustną telefoniczną bezpośrednio u kierownika żłobka w terminie do dnia 28.08.2020 r.

Ostatecznie zostanie sporządzony protokół z wyboru Rady Rodziców

Wyłoniony skład Rady Rodziców zostanie przedstawiony do akceptacji wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka od miesiąca września.

Do dnia 31.08.2020 zostanie określony Regulamin Rady Rodziców Żłobka nr 18 zawierający postanowienia ogólne oraz zasady działalności finansowej wraz z ustaleniami wysokości składki miesięcznej na rok żłobkowy 2020/2021


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

07 1240 1037 1111 0011 0916 0734

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

87 1560 0013 2006 8315 1000 0001