Aktualności

20.01.2021 r.


21.12.2020 r.


27.10.2020 r.

Jesienne spacerki w naszym ogrodzie


01.10.2020 r.

Witamy serdecznie Dzieci oraz Rodziców

Okres adaptacji mamy już prawie za sobą

Cieszymy się na każde wspólne spotkanie z Wami

Oto kilka ujęć z naszych pierwszych zabaw oraz wzbogacona galeria przedstawiająca nasz „żłobkowy domek”.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę


14.08.2020 r.

Rozpoczęcie roku pracy Żłobka nr 18 w reżimie sanitarnym- podstawowe informacje

Na czas epidemii zostają zawieszone zajęcia dodatkowe i edukacyjne, zebrania z rodzicami i Rady Rodziców, uroczystości, konsultacje bezpośrednie. W związku z powyższym wszystkie czynności organizacyjne będą realizowane wg następującego planu i zasad:

  1. W dniach 17-26.08 – podpisywanie umów z rodzicami dzieci z grup adaptacyjnych wraz z omawianiem kwestii organizacyjnych. Podpisywanie umów zgodnie z zaplanowanym spotkaniem na terenie żłobka z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  2. Sprawy bieżące dla rodziców dzieci już wcześniej uczęszczających do żłobka omawiane bezpośrednio z kierownikiem podczas rozmowy telefonicznej w godz 8.00-15.00
  3. Powołanie Rady Rodziców w warunkach reżimu sanitarnego.

Skład Rady Rodziców zostanie powołany drogą indywidualnych zgłoszeń. Rodzice chętni w uczestniczeniu w pracach Rady Rodziców proszeni są o deklarację ustną telefoniczną bezpośrednio u kierownika żłobka w terminie do dnia 28.08.2020 r.

Ostatecznie zostanie sporządzony protokół z wyboru Rady Rodziców

Wyłoniony skład Rady Rodziców zostanie przedstawiony do akceptacji wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka od miesiąca września.

Do dnia 31.08.2020 zostanie określony Regulamin Rady Rodziców Żłobka nr 18 zawierający postanowienia ogólne oraz zasady działalności finansowej wraz z ustaleniami wysokości składki miesięcznej na rok żłobkowy 2020/2021


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

87 1560 0013 2006 3853 1000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

87 1560 0013 2006 8315 1000 0001