Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 18

Al. Harcerzy Zatorowców 4 Łódź 91-144

Kierownik Żłobka: Iwona Lasota-Gibska

e-mail: kierownik.zlobek18@mzz.lodz.pl

tel:. 42 652-24-80, 515-062-482