Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

39 1240 1037 1111 0011 0912 3104


21.01.2022 r.

Święto Babci i Dziadka


22.12.2021 r.


22.12.2021 r.

Zabawa Choinkowa grupa I

Zabawa Choinkowa grupa II


13.12.2021 r.


14.07.2021 r.

LATO W ŻŁOBKU

11.06.2021 r.

Zabawy w ogrodzie


15.03.2021 r.

Bal Karnawałowy grupa I

Bal Karnawałowy grupa II


01.02.2021 r.


20.01.2021 r.

Laurki na Dzień Babci i Dziadka grupa I

Laurki na Dzień Babci i Dziadka grupa II


04.01.2020 r.

Zabawa choinkowa gr. I

Zabawa choinkowa gr. II


21.12.2020 r.


06.06.2020 r.17.12.2019 r.

 

    W dniu 19 grudnia 2019 roku odbędzie się Zabawa Choinkowa dla dzieci. Tego dnia odwiedzą nas aktorzy z przedstawieniem pt. „Opowieść Wigilijna”. Następnie zaprosimy dzieci do wspólnych aktywności taneczno-ruchowych oraz plastycznych. Na zakończenie naszej zabawy odwiedzi nas gość specjalny – św. Mikołaj.

 


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

39 1240 1037 1111 0011 0912 3104

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

31 1560 0013 2006 8174 5000 0001