Dla rodziców

Uczęszczają do nas dzieci od 1 do 3 roku życia.

W żłobku są dwie grupy wiekowe:

I grupa  - dzieci od 1 do 2 roku życia,

II grupa – dzieci od 2 do 3 roku życia.

     Obserwacja zabaw w poszczególnych grupach ukazuje zróżnicowane potrzeby
i możliwości dzieci.

     Zabawy mające niczym nieskrępowany charakter stanowią źródło coraz to nowych samodzielnie inicjowanych aktywności. Sama możliwość działania sprawia przyjemność, uwalnia myślenie, prowokuje do rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami, wyrażania i przeżywania emocji, Przezwyciężenie trudności daje natomiast wiele satysfakcji, a także stanowi źródło inspiracji.

     Umiejętność porozumiewania się z dzieckiem to według nas najważniejsze zadanie rodziców, opiekunów i wychowawców. Słowa mogą wszystko… „dodawać skrzydeł”, ranić, cieszyć, inspirować. Są one pierwszym krokiem do porozumienia się z dzieckiem, opartego na szacunku i zaufaniu.

Plan dnia

06:00 – 08:30 Przyjmowanie dzieci

08:30 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 11:30 Zabawy dzieci i II śniadanie

11:30 – 12:30 Obiad

12:30 – 14:40 Odpoczynek poobiedni

14:30 – 15:30 Podwieczorek

15:30 – 17:30 Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

Zajęcia dodatkowe grupa I:

- rytmika – raz w tygodniu,

- audycje muzyczne – raz w miesiącu,

- przedstawienia teatralne – raz w miesiącu.

Zajęcia dodatkowe grupa II:

- rytmika – raz w tygodniu,

- zajęcia metodą C. Orffa – raz w tygodniu,

- język angielski – raz w tygodniu,

- audycje muzyczne – raz w miesiącu,

- przedstawienia teatralne – raz w miesiącu.

 

     Dbając o optymalny i rzetelny przepływ informacji między nami a rodzicami/opiekunami dziecka, oprócz codziennych rozmów w formie indywidualnych spotkań bądź rozmów telefonicznych, prowadzone są również konsultacje.

    Pracę żłobka koordynuje kierownik, a w grupach pracują wychowawcy, opiekunowie i pielęgniarka. O jakość przygotowywanych posiłków dba dietetyk i kucharz.

Respektujemy indywidualne zlecenia lekarza dotyczące ograniczeń żywieniowych dziecka.