Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 27

ul. Franciszkańska 167/171 Łódź 91-852

Kierownik Żłobka: Justyna Olczak

e-mail: kierownik.zlobek27@mzz.lodz.pl

tel:. 42 657-12-22, 515-062-491