Aktualności

14.08.2020 r.

Rozpoczęcie w żłobku 13

 1. w czasie pandemii zawieszone są:
 • zajęcia dodatkowe : rytmika , spotkania teatralne oraz muzyczne
 • zebrania z rodzicami oraz z przedstawicielami rady rodziców
 • uroczystości
 • bezpośrednie konsultacje .
  1. podpisywanie umów z rodzicami odbywa się w dniach 08 -25. 08. 2020 r.
  2. sprawy bieżące z rodzicami omawiane są droga telefoniczną
  3. powołanie rady rodziców odbędzie się drogą telefonicznych zgłoszeń. chętni rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem żłobka w dniach 09.-09.09.2020 r. protokół z wyboru rady rodziców zostanie przedstawiony wszystkim rodzicom do akceptacji.
  4. w dniu 15.09.2020 r zostanie powołana nowa rada rodziców, która ustali nowy regulamin oraz omówi składkę na fundusz Rady Rodziców.

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

66 1560 0013 2006 3851 3000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

02 1560 0013 2006 8163 7000 0001