Dla rodziców

Posiadamy cztery grupy wiekowe, w których przebywają dzieci w wieku 1 r. ż. roku do 3 lat. Pomieszczenia grup dostosowane są do wieku dzieci.

Grupy wyposażone są w ergonomiczne meble, certyfikowane zabawki i pomoce dydaktyczne.

W miesiącach letnich dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu i zabawek dostosowanych do ich wieku i potrzeb.

Wychowawcy opiekujący się dziećmi posiadają wykształcenie pedagogiczne.

Towarzyszenie w rozwoju

Opracowany przez nas projekt jest źródłem informacji dotyczących pracy z małym dzieckiem w którym, uwzględniane są zabawy swobodne i zainspirowane:

  • Zabawy swobodne dają możliwość wyboru: miejsca czasu, tematyki itp.
  • Zabawy zainspirowane to propozycje zajęć proponowanych przez wychowawcę.

W naszym żłobku odbywają się również zajęcia dodatkowe:

  • Rytmika,
  • Spotkania z filharmonią,
  • Spotkania teatralne.

W  naszej placówce organizujemy również spotkania warsztatowe z rodzicami oraz najbliższą rodziną :

  • Spotkania choinkowe,
  • Dzień babci i dziadka,
  • Piknik rodzinny
  • oraz inne uroczystości żłobkowe.

Żywienie

W żłobku żywieniem zajmuje się dietetyk, który układa jadłospis dostosowany do wieku dzieci i ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem diet poświadczonych zaświadczeniem lekarskim.

O zdrowie i dobre samopoczucie dzieci dba pielęgniarka w żłobku, która zajmuje się również profilaktyką zdrowotną.

Zapraszamy do naszej placówki

Kierownik oraz pracownicy.