Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 13

ul. Rogozińskiego 2 Łódź 93-503

Kierownik Żłobka: Agnieszka Ostrowska

e-mail: kierownik.zlobek13@mzz.lodz.pl

tel:. 42 684-06-09, 515-062-477