Aktualności

19.09.2023r.

Szanowni Rodzice ze względu na potrzebę powołania Rady Rodziców na rok 2023/2023 prosimy chętnych o zgłaszanie się do kierownika żłobka drogą telefoniczną lub osobiście w dniach 19-20.09.2023r.


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

60 1240 1037 1111 0011 0916 0750


 06.09.2021 r. 

  

          Szanowni Rodzice ze względu na potrzebę powołania Rady Rodziców na rok 2021/2022 prosimy chętnych o zgłaszanie się do kierownika żłobka drogą telefoniczną w dniach 7- 8.09.2021r.

Pozdrawiam
Joanna Lisiak


22.12.2020 r.


4.09.2020 r.

Szanowni Rodzice ze względu na potrzebę powołania Rady Rodziców na rok 2020/2021 prosimy chętnych o zgłaszanie się do kierownika żłobka drogą telefoniczną w dniach 7- 8.09.2020r.

Pozdrawiam
Joanna Lisiak


12.08.2020 r.Zaproszenie na uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 19.12.2019r.

 

gr.I-godz.15:15

 

gr.II-godz.15:30

 

gr. III-godz.15:45


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się: rytmika, warsztaty teatralne, język angielski, logopedia. Na czas pandemii zajęcia zostają zawieszone.

Godziny otwarcia żłobka:
700-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

60 1240 1037 1111 0011 0916 0750

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

31 1560 0013 2006 7495 5000 0001