Aktualności


Zaproszenie na uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 19.12.2019r.

 

gr.I-godz.15:15

 

gr.II-godz.15:30

 

gr. III-godz.15:45


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

50 1560 0013 2006 3852 7000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

31 1560 0013 2006 7495 5000 0001