Dla rodziców

„Dziecko chce być dobre –
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – pomóż”

– Janusz Korczak

“Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku”

Johann Wolfgang Goethe

O żłobku:

     Żłobek nr 17 mieści się przy ul. Siarczanej 11 w Łodzi. Umiejscowiony jest z dala od arterii komunikacyjnych.

     W naszej placówce tworzymy warunki umożliwiające dziecku podejmowanie różnych form aktywności, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby a jednocześnie wprowadzić w świat życia społecznego. Traktujemy dzieci indywidualnie, rozpoznajemy ich potrzeby i w miarę możliwości je zaspokajamy. Kierujemy się zasadą „ bycia z dzieckiem i obok dziecka” przy jednoczesnym poszanowaniu  jego autonomii i podmiotowości. Pracujemy zgodnie z teorią Towarzyszenia dziecku w rozwoju, czego wyrazem jest „projekt pedagogiczny”, w którym opisujemy sposób w jaki pracujemy z małym dzieckiem. Stwarzamy warunki  by przebywające u nas dzieci czuły się bezpiecznie. Szczególną wagę przywiązujemy do dialogu oraz aktywnej współpracy z rodzicami. W tym celu pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami, by na  bieżąco wymieniać informacje, które są ważne dla dobrego samopoczucia dziecka w żłobku. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców.
W okresie adaptacji rodzic może przebywać ze swoim  dzieckiem w grupie, z czego większość  korzysta.

     Przyjmujemy dzieci z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka zapewniamy:

- zajęcia rytmiczne  w każdy piątek;

- zajęcia z aktywnej twórczości;

- współpracę z biblioteką;

- teatrzyki w godzinach popołudniowych, w których mogą uczestniczyć rodzice;

- urodziny małych jubilatów;

- wspólne obchodzenie uroczystości okolicznościowych;

Ponadto w naszym żłobku oferujemy:

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (raz w tygodniu)

- naukę języka angielskiego (raz w tygodniu)

Zajęcia te są dobrowolne, dodatkowo płatne dla zainteresowanych.

Nasza placówka pracuje w godzinach od 600 do 1700.

Kierownik żłobka jest dostępny dla rodziców 730 do 1530.

W naszej placówce są 3 grupy wiekowe:

  • Gr I – dzieci od 1,0 do 1,5 roku;
  • Gr II - dzieci od 1,5 do 2,0 lat;
  • Gr III – dzieci od 2,0 do 3,0 lat

W gr I pracuje 2 wychowawców, w gr II – 3 wychowawców i w gr III- 4 wychowawców.

Posiłki przygotowywane są w  kuchni żłobkowej

 Odpisu za wyżywienie dokonuje się gdy nieobecność dziecka wynosi 4 dni w ciągłości w danym miesiącu i więcej.