Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 17

ul. Siarczana 11 Łódź 93-143

Kierownik Żłobka: Joanna Lisiak

e-mail: kierownik.zlobek17@mzz.lodz.pl

tel:. 42 643-47-18, 515-062-481