Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W żłobku nr 19 w ramach zajęć dodatkowych prowadzimy gimnastykę korekcyjną oraz rytmikę.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

42 1560 0013 2006 3853 4000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

70 1560 0013 2006 7988 0000 0001