Dla rodziców

„Nie trać nigdy cierpliwości. to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.

de Saint-Exupery

Żłobek nr 19 mieści się przy ul. Tatrzańskiej 118 w Łodzi.

W naszej placówce staramy się by atmosfera była domowa sprzyjająca i rodzicom i dzieciom, które do nas uczęszczają. Dbamy o ich bezpieczeństwo, dobre samopoczucie,rozwój fizyczny i emocjonalny.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami . Mówimy o sukcesach ale i o porażkach. Gdy zauważamy nieprawidłowości w rozwoju również informujemy o tym rodziców.

Pracujemy zgodnie z”projektem pedagogicznym- Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. W codziennej pracy m.in. wspieramy autonomię małego dziecka, jesteśmy zainteresowane tym co dziecko robi, budujemy wspólnie reguły życia społecznego w żłobku.

Tworzymy warunki umożliwiające dziecku podejmowanie różnych form aktywności, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby a jednocześnie wprowadzić w świat życia społecznego. Traktujemy dzieci indywidualnie, rozpoznajemy ich potrzeby i w miarę możliwości je zaspokajamy. Szczególną wagę przywiązujemy do dialogu oraz aktywnej współpracy z rodzicami w różnych zakresach. Głownie skupiamy się na rozwoju dziecka, gdzie przekazujemy swoje sugestie ale i jesteśmy otwarci na sugestie rodziców.

Adaptacja w naszym żłobku wygląda następująco.
W początkowym okresie adaptacji rodzic może przebywać ze swoim  dzieckiem w grupie, z czego większość  korzysta. Po rozłące z rodzicem zaczynamy pobyt dziecka w placówce od jednej godziny i stopniowo wydłużamy do czasu zadeklarowanego w karcie zgłoszenia. U każdego dziecka czas adaptacji jest inny. Jedno potrzebuje tydzień a inne miesiąc.

Przyjmujemy dzieci z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi na podstawie zaświadczenia lekarskiego ( diety eliminacyjne).

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka zapewniamy:

- zajęcia rytmiczne (w każdy wtorek przez 30 min na każdej grupie);

- gimnastykę korekcyjną (w każdy piątek na każdej grupie po 30 min)

Zajęcia te są dodatkowo płatne.

Poza tym organizujemy:

- spotkania z biblioteką,

- teatrzyki przyjezdne z zewnątrz,

- urodziny małych jubilatów,

- wspólne obchodzenie uroczystości okolicznościowych,

- piknik rodzinny,

-wizyty w zaprzyjaźnionych przedszkolach,

- występy przedszkolaków w naszym żłobku,

- oraz inne.

Nasza placówka pracuje w godzinach od 630 do 1700.

W naszej placówce są 4 grupy wiekowe:

W każdej grupie pracuje 4 wychowawców, którzy stopniowo przychodzą i stopniowo wychodzą z pracy.

     W każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy na konsultacje w godzinach 12.00 – 14.00. W tym czasie możecie Państwo porozmawiać z czterema wychowawcami na temat swojego dziecka. Czasami każdy z nich może zauważyć coś innego.

14.12.2018 odbędą się uroczystości gwiazdkowe na grupach. Informacje o godzinach na szatni na tablicach informacyjnych.

W programie WIZYTA MIKOŁAJA

21.01.2019 odbędą się uroczystości na grupach związane z DNIEM BABCI I DZIADKA. Informacje o godzinach na szatni na tablicy informacyjnej.

Przypominamy, że w związku z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH w przypadku gdy choć jeden z rodziców przed uroczystością nie wyraził zgody na robienie zdjęć, filmowanie, nagrywanie to podczas uroczystości jest całkowity zakaz robienia ww. rzeczy.

O decyzji będziecie powiadomieni Państwo pismem informacyjnym, które będzie wisiało na szatni oraz poprzez informację ustną przekazaną bezpośrednio przed uroczystością.

 Odpisu za wyżywienie dokonuje się gdy nieobecność dziecka wynosi 4 dni w ciągu w danym miesiącu i więcej.

Jadłospis dekadowy wisi zawsze na tablicy informacyjnej w każdej szatni.