Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 19

ul. Tatrzańska 118 Łódź 93-208

Kierownik Żłobka: mgr Anna Kaźmierczak

e-mail: kierownik.zlobek19@mzz.lodz.pl

tel:. 42 643-48-39, 515-062-483