Dla rodziców

Do naszego żłobka zapraszamy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.
Dla podopiecznych mamy przygotowane trzy grupy wiekowe.

Żłobek pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik żłobka pracuje w godzinach 7:30 – 15:30.

Kontakt telefoniczny do żłobka  515 062 489

Opłaty za żłobek należy uiszczać na wskazany rachunek bankowy do 5 każdego miesiąca. Kwotę do zapłaty uzyskuje się od kierownika żłobka.

Towarzyszenie dziecku w rozwoju jako koncepcja naszej pracy

     Towarzyszenie w rozwoju to podążanie za dzieckiem, wspieranie jego autonomii, pozwalanie na samodzielność. Dajemy dzieciom możliwość rozwijania się i uczenia przez własne doświadczenie, dlatego ich nie wyręczamy, lecz podążamy za ich potrzebami.

Opracowany przez nas projekt pedagogiczny jest źródłem informacji dotyczących pracy
z małym dzieckiem, do którego wglądu i zapoznania się serdecznie zapraszamy.

Adaptacja

     Pójście do żłobka jest dużym wydarzeniem nie tylko dla dziecka, ale dla całej rodziny. Rodzic ma możliwość wejścia z dzieckiem do grupy na krótki pobyt w okresie adaptacji. Podczas pierwszych dni poznajemy się wzajemnie, obserwujemy potrzeby i upodobania dzieci, a także oczekiwania rodziców, rozmawiamy o tym, jak wygląda codzienność
w żłobku. Długość tego okresu zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica. Stopniowo wydłużamy czas pobytu dziecka w żłobku.

Zabawy

Najczęstszymi zabawami są zabawy swobodne, podczas których dziecko samo decyduje na co ma ochotę, samo wybiera zabawki i sposób działania podczas zabawy. Przestrzeń jest tak zaaranżowana, by dzieci miały dostęp do zabawek oraz kącików zabaw.

Bywa, że wychowawcy zapraszają dzieci do włączenia się w pewne inspirowane zabawy, dbając przy tym o różnorodność bodźców. To dziecko zawsze decyduje o tym, jak zabawa się rozwinie i w jakim pójdzie kierunku.

Wyposażenie sal dostosowane jest do potrzeb i możliwości dzieci oraz posiada niezbędne atesty.

W naszym żłobku odbywają się zajęcia rytmiczne. Raz w tygodniu prowadzi je wykwalifikowana w tym kierunku osoba, w pozostałe dni elementy zabaw rytmicznych wplatane są do codzienności przez panie pracujące na co dzień w żłobku.

Rytmika to nie tylko nauka piosenek i układów tanecznych, ale także wspieranie koordynacji ruchowej, poczucia równowagi, aktywizacja obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć, spostrzegawczość, koncentrację. Sprzyja integracji i współpracy grupy. Celem zajęć jest rozbudzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie ukrytych zdolności, słuchu muzycznego, poczucia rytmu. Zajęcia odbywają się w formie śpiewu, zabaw ruchowych przy muzyce, ćwiczeń rytmicznych z użyciem instrumentów.

Innymi regularnymi zajęciami w naszym żłobku są zajęcia teatralno-cyrkowe. Prowadzi je raz w tygodniu pan będący kwalifikowanym instruktorem teatralnym, pedagogiem, animatorem kultury. Zajęcia te są formą twórczej aktywności dzieci, przeplatającą aktywność fizyczną, koordynację ruchową, wykorzystując przy tym nietypowe formy, przedmioty, metody zastosowania przedmiotów. Dzieci nabywają umiejętności pracy w grupie, wyrażania własnych uczuć i emocji Zajęcia sprzyjają odszukaniu i rozwijaniu talentów wśród dzieci.

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych w żłobku oferujemy:

  • zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne  1 raz w tygodniu;
  • Zajęcia teatralno – cyrkowe  1 raz w tygodniu;
  • Sezonowo warsztaty tematyczne oraz teatrzyki a także inne zaproponowane przez rodziców formy zajęć.

Konsultacje z Rodzicami

     Jesteśmy dla Państwa dostępni osobiście lub telefonicznie. Można umówić się na konkretny termin na spotkanie z wychowawcą w celu omówienie rozwoju dziecka lub frustrujących Państwa tematów. Służymy radą i wsparciem.

Żywienie

     Oferujemy cztery posiłki:  śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Żłobek zatrudnia dyplomowanego dietetyka, który układa jadłospis w oparciu o obowiązujące normy. Potrawy przygotowywane są na miejscu ze świeżych produktów przez wykwalifikowanego kucharza. Realizujemy możliwe do zapewnienia przez żłobek diety eliminacyjne, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W ciągu całego dnia dzieci mają nieograniczony dostęp do wody źródlanej.

Zdrowie

     Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych.
W przypadku wystąpienia temperatury lub innych objawów dzwonimy po rodziców. Nie podajemy w żłobku żadnych leków, także przeciwgorączkowych, w związku z czym jesteście Państwo zobowiązani bezzwłocznie odebrać dziecko ze żłobka.

Odbiór dzieci

     Państwa dzieci mogą być odebrane tylko przez osoby upoważnione do odbioru. Muszą to być osoby pełnoletnie. Osoby odbierające dziecko są legitymowane przez nas na podstawie dowodu osobistego po numerze PESEL.

Ogłoszenia

Bieżące informacje i ogłoszenia umieszczane są na tablicy informacyjnej we wiatrołapie oraz na drzwiach do grup.

 Harmonogram

6.00 - 8.00    Przyjmowanie dzieci

8.15 - 9.00     Śniadanie ( wszystkich rodziców dzieci spożywających w żłobku pierwsze śniadanie, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00)

8.30 – 11.15   Zabawy dzieci oraz zajęcia dodatkowe, w międzyczasie

o godz. 10.00 drugie śniadanie

11.30 - 12.00/12.30  Obiad

12.30 - 14.30  Odpoczynek  w sypialni

14.30 - 15.00  Podwieczorek

15.00 - 17.00  Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców / opiekunów

„ Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takim, jakim Ty chcesz, by było.

 Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.”

Janusz Korczak