Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 25

ul. Odyńca 35 Łódź 93-150

Kierownik Żłobka: Beata Zagórska

e-mail: kierownik.zlobek25@mzz.lodz.pl

tel:. 42 643-91-30, 515-062-489