Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  - przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

05 1560 0013 2006 3814 2000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

75 1560 0013 2006 7448 0000 0001