Aktualności

17.08.2020r.

Szanowni Państwo

Umowy o świadczenie usług z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka  od września 2020 r. podpisywane będą w dniach od 17 do 28  sierpnia.

Termin należy ustalić telefonicznie z kierownikiem placówki.                         

Niezbędne dokumenty to:

  1. Akt urodzenia dziecka ( oryginał do wglądu),
  2. Dowody osobiste rodziców,
  3. Zaświadczenia o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji gospodarczej.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z następującymi dokumentami  , które można znaleźć na stronie  www.mzz.lodz.pl.

- Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 02.07.2020r.

- Program uruchomienia żłobków .

- Regulamin Porządkowy Żłobka ( od 1 .08.2020r.)

*  Do żłobka wchodzimy w maseczce lub przyłbicy, zakładamy rękawiczki lub dezynfekujemy ręce.

* Podczas oczekiwania na wejście utrzymujemy niezbędny dystans od innych osób.

* Czas wizyty ograniczamy do niezbędnego minimum.

Na czas pandemii zawieszone  zostały:

- zajęcia dodatkowe,

- uroczystości okolicznościowe,

- konsultacje z rodzicami,

- zebrania z rodzicami,

- sesje fotograficzne .


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  - przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

05 1560 0013 2006 3814 2000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

75 1560 0013 2006 7448 0000 0001